ตารางการนมัสการ :

วันอาทิตย์       

เวลา 8.00 - 9.00  น.   อธิษฐาน
เวลา 9.00 -10.00 น.    แบ่งชั้นเรียนพระคัมภีร์
เวลา 10.00-12.00 น.   นมัสการ/เทศนา                                  

วันพุธ            

เวลา  19.00 – 21.00 น.  ประชุมอธิษฐาน

ทุกวันศุกร์ของต้นเดือน  

เวลา  20.00 – 24.00 น.  อธิษฐานเที่ยงคืน

 

Last Updated (Sunday, 29 September 2013 17:34)