การถวายทรัพย์คืออะไร?

เมื่อเราไปร่วมประชุมในคริสตจักร เราจะเห็นพี่น้องคริสเตียนนำเงินใส่ถุงถวาย และบางทีอาจจะเกิดคำถามในใจว่า “การถวายทรัพย์คืออะไร?”

ก่อนอื่นขอให้เข้าใจว่า การถวายทรัพย์ไม่ใช่การทำบุญเพื่อรับความรอด แต่เป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังพระเจ้า โดยการยอมที่จะทำตามหน้าที่ใหม่ที่พระเจ้าทรงสอนซึ่งบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์แท้จริงแล้วคริสเตียนเราควรจะถวายทั้งชีวิตของเราให้แก่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิต และให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เรา ดังนั้นชีวิตของเรารวมทั้งทุกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิ้น… ในเมื่อพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งแก่เรา เราจึงควรมีการถวายสิ่งที่เรามีอยู่แด่พระเจ้า เพื่อเป็นการสำนึกในพระคุณของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการถวายทรัพย์ ถวายเวลา ถวายการรับใช้ ฯลฯ สำหรับเรื่องการถวายทรัพย์นั้น อย่างน้อยเราควรที่จะมอบเงิน “สิบลด” ให้แก่พระเจ้า เพราะนี่เป็นคำสั่งของพระองค์ (มาลาคี 3:10-11) หมายถึงถ้าเราได้รายได้ 10 บาท ก็ให้เราชัก 1 บาท เพื่อถวายแด่พระเจ้า และถ้าเราได้ 100 บาท ก็ให้เรามอบให้พระเจ้า 10 บาท แต่นั่นไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าต้องการเงินเรานะครับ… แท้จริงแล้วก็เหมือนพ่อกับลูก ไม่มีคุณพ่อที่ดีคนไหนหรอกครับที่ต้องการเงินจากลูก เพราะคนที่เป็นพ่อมีแต่จะให้ แต่ถ้าคุณพ่อขอจากลูกบางครั้งก็เพื่อจะทดสอบดูว่าลูกรักและเชื่อฟังไหม?… มีครั้งหนึ่งผมได้ให้เงินลูก 20 บาทไปซื้อขนม ขณะที่เขากำลังทานขนมอยู่นั้น ผมได้ขอขนมจากเขา และเขาก็ยื่นขนมชิ้นหนึ่งให้ผม ถามจริงๆเถอะว่า ผมต้องการกินขนมลูกหรือ?… ไม่ใช่เช่นนั้นแน่ เงินที่ลูกผมไปซื้อขนมเป็นเงินของใคร?… ก็ของผม… แต่การที่ผมขอขนมเขากินก็เพราะอยากทดสอบเล่นๆว่า เขารักและเชื่อฟังผมหรือไม่เท่านั้น เช่นเดียวกัน… เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ประทานกำลังและเรี่ยวแรงให้แก่พวกเราที่จะทำงานเพื่อมีทรัพย์สิ่งของต่างๆ ดังนั้นเป็นการเข้าใจผิดมากๆถ้าจะพูดว่า “พระเจ้าต้องการเงินของเรา” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:11-18)

การที่พระเจ้าทรงสั่งให้พวกเราคริสเตียนถวาย ก็เพราะเป็นการทดสอบว่า เรารักและเชื่อฟังพระคำของพระองค์หรือไม่? และยังเป็นการแสดงออกว่าพระองค์ยอมรับเรา… ถ้าเราสังเกตตอนที่ประชาชนถวายเงินทองหรือทรัพย์ให้แก่กษัตริย์ของเขานั้น เขาจะรู้สึกภูมิใจมาก เพราะพระองค์ยอมรับของถวายจากเขา ถ้าจะถามว่ากษัตริย์ต้องการทรัพย์ของเขาใช่ไหม? ไม่ใช่เลย… แท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีอย่างบริบูรณ์ แต่พระองค์ทรงยอมรับการถวายจากเขา เพราะพระองค์ทรงมีความรักต่อประชาชน ไม่ปฏิเสธน้ำใจของประชาชนที่มีความรักต่อพระองค์ และถ้าจะถามว่าพระองค์เอาทรัพย์ของคนเหล่านั้นไปใช่ส่วนพระองค์หรือ?… ไม่ใช่เลย… แต่พระองค์ทรงเอาทรัพย์เหล่านั้นใช้ให้เกิดประโยชน์แก่แผ่นดินต่างหาก… เช่นเดียวกัน การที่พระเจ้าสั่งให้เราถวายก็เพื่อจะแสดงให้เราทราบว่า พระองค์ทรงยอมรับเรา และเปิดโอกาสให้เรามีส่วนร่วมในพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ในโลกนี้ และทรัพย์ที่พวกเราคริสเตียนถวายนั้น จะต้องถูกนำไปใช้แบบโปร่งใสเพื่องานของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายใน   คริสตจักร การเลี้ยงดูผู้รับใช้ในคริสตจักร งานประกาศข่าวประเสริฐตามที่ต่างๆ และช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมของเรา เพราะฉะนั้นคริสเตียนเราควรจะภูมิใจที่ได้มีโอกาสที่จะถวายทรัพย์ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแด่พระเจ้า เพื่อใช้ในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

เกี่ยวกับเรื่องการถวายทรัพย์ มีอีกอย่างที่อยากให้พี่น้องคริสเตียนทำความเข้าใจก็คือ ส่วนใหญ่แล้วคริสเตียนเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าถวายสิบลด จึงคิดว่าเราควรจะถวายแค่เพียงสิบลดให้กับพระเจ้าเท่านั้นก็พอแล้ว แต่จริงๆแล้ว “สิบลด” นั้น เป็นส่วนที่้เรามอบคืนให้กับพระเจ้าต่างหาก เพราะเงินสิบลดนั้นควรเป็นส่วนของพระเจ้าอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อพูดถึงสิบลด เราควรใช้คำว่า“คืนสิบลด” ให้กับพระเจ้า ไม่ใช่ “ถวายสิบลด” แต่ส่วนที่เรามอบให้แก่พระเจ้านอกเหนือสิบลดนั่นแหละ จึงจะเรียกว่าเป็นการถวายให้กับพระเจ้า ซึ่งเราจะถวายให้แก่พระเจ้ามากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจหรือความเต็มใจของเราที่จะยินดีมอบถวายให้กับพระองค์…

 

 


Last Updated (Sunday, 13 October 2013 00:08)