สัปดาห์ของปี 2011  คริสตจักรบางแคมีพี่น้องมานมัสการพระเจ้าอย่างหนาตา แม้วันหยุดยาวในปีใหม่ แต่พี่น้องก็หิวกระหายพระเจ้า ทันที่ที่ผมได้ก้าวขาเข้าไปในคริสตจักรก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากฝ่ายต้อนรับ  ได้จัดเตรียมที่นั่งให้เราอย่างเป็นมิตรไมตรี  จากนั้นก็เห็นถึงผู้นำนมัสการพระเจ้าในอาทิตย์นี้คือ อ.อมรา  ได้นำพี่น้องสู่การนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง  

จากนั้นก็ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าผ่านศิษยาภิบาลคริสตจักร  ศจ.ประเสริฐ เทพจักรได้เทศนาหนุนใจในการดำเนินชีวิตปีใหม่ว่าต้องจ่ายราคาเพียงไร ถึง 3ประการ เป็นที่หนุนใจอย่างมาก   หลังเทศนาก็มีการรับศีลมหาสนิทแรกของปี 2011  และมีการอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วย  และหลังเสร็จประชุมคริสตจักรได้ตระเตรียมอาหารกลางวันอย่างอร่อย " อาหารดี ดนตรีเพราะ คำเทศนาจับใจ"    / เรวัฒน์  เทพจักร์  รายงาน